googledc0cf249e0c37c39

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử: Thời cơ đang đến

Thương mại điện tử: Thời cơ đang đến

Theo đánh giá của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam năm 2017 đạt trên 25% và tốc độ này có thể được duy trì trong giai đoạn 2018 - 2020. Tốc độ tăng trưởng trong một số lĩnh vực cụ thể rất ngoạn...

Tin rao liên quan

BĐS bán
BĐS cho thuê
    Không tìm thấy dữ liệu
Tin đã lưu